Endüstriyel Tesislerde Yangın Nedenleri

 

 

 

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGIN NEDENLERİ :

1-   Kusurlu İnşaat
2-  Kusurlu Elektrik Tesisatı ve Aydınlatma Armatürleri
3-  Sürtünme Sonucu Isınan Yüzeylerden Kaynaklanan Yangınlar
4-   Makina ve Aşırı Isınmış Sıcak Yüzeylerden Kaynaklanan Yangınlar
5-   Kesme ve Kaynak İşleri, Kıvılcım Sıçramasından Kaynaklanan Yangınlar
6-   Statik Elektriklenme Neticesinde Meydana Gelen Kıvılcımlardan Kaynaklanan Yangınlar
7-   Ergimiş Metallerin Çevreye Sıçramasından Kaynaklanan Yangınlar
8-   Açık Alevlerle Oluşan Yangınlar
9-   Kendiliğinden Tutuşma Sonucu Çıkan Yangınlar
10- Kimyasal Maddelerin Patlaması, Parlaması ve Yanması Sonucu Çıkan Yangınlar
11- İş Kazaları Neticesinde Çıkan Yangınlar
12- Bitişik, Komşu İşyerlerindeki Yangınların Sirayeti ile Çıkan Yangınlar
13- Sabotaj Sonucu Çıkan Yangınlar
14- Yıldırım Düşmesi, Su Baskını, Deprem gibi Doğal Afetler Neticesinde Çıkan Yangınlar
15- Isı Verici Işınların Mercek, Cam, Ayna, Cilalı Madeni Yüzeyler v.d. Vasıtası ile Yanıcı Madde Üzerinde Toplanması  Neticesinde Çıkan Yangınlar
16- Yangın Nedenlerini Oluşturan
İNSAN FAKTÖRLERİ

-          Bilgisizlik ( Eğitimsizlik )

-          Bilinenleri Önemsememek ( İhmal - Lakaytlık )

-          Tedbirsizlik ( Gereken Kontrolleri Yapmamak )