Yangın Sınıfları

 

YANGIN SINIFLARI:

Yangınlar, literatürde Yanacak Madde cinslerine göre, dört ana grup altında sınıflandırılmıştır.  
 

“ A SINIFI “  Yangınlar:  Organik kökenli ( Katı ) madde yangınları. Bu malzemeler genellikle karbon bileşikleri olan organik yapıda malzemelerdir ve yanmaları sonucunda karlaşma ve kül meydana gelir. 

- Ahşap , Kömür, Kağıt , Ot, Selüloz 

- Kauçuk, Tekstil Ürünleri, Plastik v.s. 

A SINIFI Yangınlar, soğutucu etki yaratan maddeler ile müdahale edilmek sureti ile, soğutularak söndürülür.  
 

“ B SINIFI “  Yangınlar: Sıvı yanıcı madde ( Akaryakıt ) yangınları.

Su ile karışanlar ile karışmayanlar olmak üzere iki sınıfa ayrılır. 
- Benzin, Benzol, Mazot, Fuel-Oil, Madeni Yağlar,
- Vernik, Boya, Tiner, Alkol, Parafin, Aseton, Asfalt, Tutkal v.s.  

B Sınıfı Yangınlar, yanan madde ile oksijen teması kesilerek ( Boğmak ) sureti ile söndürülür.  
 

“ C SINIFI “  Yangınlar: Gaz halindeki  yanıcı madde yangınları.

Yanıcı gaz ve basınç altında sıvılaştırılmış gaz haldeki maddelerin yangınlarıdır. 

- Doğal ve Üretilmiş Gazlar, Metan, Hidrojen, Asetilen 

- LPG, Propan Doğal Gaz 

C Sınıfı Yangınlar, genel kural olarak, gaz yangınlarında, yangın kaynağı kesilerek ve soğutma işlemi yapılarak söndürülür.  
 

“ D SINIFI “  Yangınlar: Hafif Metal Yangınları 

- Titanyum, Magnezyum, Alüminyum, 

- Uranyum, Fosfor, Sodyum 

D Sınıf Yangınlar, özel amaçla üretilmiş D sınıfı Kuru Toz ile söndürülür.
 

Uygulamada, ender de olsa “ E SINIFI “ Yangınlar, adı altında sınıflandırılmış, Elektrik Yangınları tanımı ile karşılaşılmaktadır. Ancak, Dünya Yangın Literatüründe “ E SINIFI “ olarak tanımlanan bir yangın sınıfı yoktur. 

Elektrik, bir yangın türü değil, yangın nedenidir.