Azot

 AZOT

Havada % 78.084 oranında bulunan , renksiz, kokusuz, tatsız, havadan ağır bir gazdır..Atmosferik havanın basınç altında sıvılaştırıldıktan sonra , diğer maddelerden ayrılması ile elde edilir. 
Temel kullanım alanları, gıda sanayi, çelik sektörü, tıp ve basınca ihtiyaç duyulan alanlardır.
Fiziksel özellikleri :

 

Fiziksel durumu : gaz
Görünüş : Renksiz, kokusuz
Kimyasal formülü : N2
Molekül ağırlığı :
Kaynama noktası : -195.8 0C
Yoğunluk sıvı : 0.808 g /ml
Yoğunluk gaz : 1.1605 g /l

 


Depolama :

Basınçlı kreyojenik kaplarda sıvı olarak ve yüksek basınçlı kaplarda gaz olarak depolanır.
Yangın ve patlama :
Yanmayan inert gazdır . Yangın esnasında mümkünse gaz akışı kesilmelidir. Yangına maruz kalmış kapları derhal su ile soğutularak yangın alanından uzaklaştırılır. 

Acil durum ve ilk yardım :

Gaz a maruz kalmış hasta derhal açık havaya çıkarılır, baygın durumda ise veya solunum güçlüğü çekiyor ise ilave oksijen verilerek yapay solunum yaptırılır. Sıcak tutulur ve dinlendirilir. Hastanın durumunu takip edilir, gerekirse doktora haber verilir. Gazla kirlenmiş alanları havalandırılır.